Reglement

 1. Het meenemen, verplaatsen en/of doden van karpers is te allen tijde verboden.
 2. Wij willen de groei en gezondheid van onze karpers monitoren. Daarom vragen wij om elke vangst van beide kanten te fotograferen en de gegevens op te nemen in het vangstrapport.
 3. Parkeerplaatsen zijn gemaakt bij het clubhuis op de centrale plaats. Parkeren is alleen toegestaan in de aangegeven parkeervakken.
 4. Vissers dienen op vrijdag vóór 10.00 uur te vertrekken. Vissers die aankomen mogen het terrein niet op vóór 14.00 uur. Uitleg van het reglement en uitgifte van materialen vindt om 14.30 uur plaats onder begeleiding van de beheerder.
 5. Honden zijn alleen toegestaan als dit vooraf overlegd en akkoord bevonden is. Honden dienen te allen tijde aangelijnd te zijn op Carptwenty. Vissers moeten zorgdragen dat de ontlasting opgeruimd wordt. Honden mogen niet in het water zwemmen. Overlast door blaffen of ander geluid dient tot een minimum te worden beperkt.
 6. Tijgernoten en pinda’s zijn verboden. Andere particles zijn wel toegestaan mits geweekt en gekookt.
 7. Om overdracht van ziektes te voorkomen zijn onthaakmatten, schepnetten, slings, wateremmers en wond ontsmetting (Carp Care) aanwezig. Neem je eigen attributen dus niet mee!
 8. Zorg dat alle vinnen plat tegen het lichaam van de karper zitten alvorens deze uit het water te tillen. Zet karpers altijd terug met behulp van een weegzak. Mocht een vis beschadigingen hebben opgelopen, behandel deze dan met de wond ontsmettingsproducten van Carp Care.
 9. Bewaarzakken zijn niet toegestaan op Carptwenty. Ook het in bezit hebben van bewaarzakken is verboden. Als er toch een bewaarzak wordt aangetroffen wordt u gevraagd te vertrekken. Drijvende weegzakken zijn beschikbaar om een karper te bewaren voor een maximum van 15 minuten. Zorg dus voor een camera met flits om ook ’s nachts goede foto’s te kunnen maken.
 10. Het is toegestaan te vissen met maximaal 3 hengels per visser.
 11. Alleen haken met een micro weerhaak zijn toegestaan op Carptwenty. Deze haken mogen niet kleiner zijn dan maat 6. Dit voorkomt onnodige beschadigingen in de bek van de karper. Weerhaak loze haken zijn te allen tijde verboden omdat deze de bek van de vis tijdens de dril onnodig veel beschadigen.
 12. Het gebruik van Longcurve haken (bijv. Fox series 5, Long Shank Nailers) of andere lange gebogen of gezette haken is niet toegestaan.
 13. Deze haken kunnen grote beschadigingen in de bek van de karper veroorzaken als deze verkeerd gebruikt worden.
 14. Gebruik alleen visveilige loodsystemen waarbij het lood en de vis vrij kunnen komen na lijnbreuk.
 15. Gevlochten lijnen zijn verboden. Minimale nylon hoofdlijndikte die gebruikt mag worden is 0.35mm.
 16. Leadcore, unleaded, freefall of andere gevlochten leaders mogen uitsluitend worden gebruikt als deze bij lijnbreuk vrijkomen van de onderlijn en niet langer zijn dan 80 cm.
 17. Om de grenzen van het visgebied, behorend bij de geboekte visstek, aan te geven is er een kaart van Carptwenty gemaakt. Daarnaast zijn er permanente markers geplaatst om de grenzen aan te geven.
 18. De maximale afstand waarop gevist mag worden is 100 meter.
 19. Baitboats zijn toegestaan mits deze geen problemen met andere vissers op leveren.
 20. Het gebruik van een boot (inclusief elektromotor) is toegestaan maar is voor eigen risico. Zorg voor een veilige boot, het water kent dieptes tot ruim 30 meter. Het dragen van een reddingsvest is te allen tijde verplicht in de boot.
 21. Het gebruik van de boot is ’s nachts niet toegestaan. Dit is voor uw eigen veiligheid.
 22. Het is alleen toegestaan te vissen vanaf de daarvoor bestemde visplekken/steigers.
 23. Het is niet toegestaan om uw ingelegde hengels onbewaakt te verlaten.
 24. Drugs en alcoholmisbruik wordt niet getolereerd.
 25. Het is niet toegestaan om planten, bomen of riet te snoeien. Mocht u last hebben van enige vorm van vegetatie dan geeft u dit aan bij de beheerder.
 26. Het maken van een open vuur is verboden, gebruik van een barbecue is wel toegestaan.
 27. Bij de centrale plaats staat een afvalcontainer. U wordt verzocht om gedurende uw verblijf al uw vuilnis hierin te deponeren en uw stek schoon te houden.
 28. Het is niet toegestaan om tijdens de visweek gasten te ontvangen.
 29. Alleen staafmarkers zijn toegestaan. Alle andere markers zoals bijvoorbeeld Hmarkers zijn niet toegestaan.
 30. Elke visser is te gast in een prachtig natuurgebied. Wij willen dat iedereen een mooie vakantie heeft. Denk er aan dat geluid over het water ver draagt. Zet het eventuele volume van uw radiomuziek erg laag en praat met gedempte stem.
 31. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, of waarin over de uitleg twijfel bestaat, beslist Carptwenty.

Het niet nakomen van bovenstaande regels geeft ons het recht om u per direct van het terrein te verwijderen zonder recht op enige restitutie!